fbpx

Reklamácia, výmena alebo vrátenie tovaru

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝMENE aLEBO VRÁTENÍ TOVARU?

Postup pri vrátení tovaru do 30 dní:

 1. Nepoužitý / nenosený tovar vložte do pôvodného obalu spolu so všetkými štítkami.
 2. Zabalený tovar odošlite na adresu: PETER VRÁBEL, Tri Vody II. č. 75/A, 900 45 Malinovo, tel: +421 915 978 030, Slovenská Republika
 • Tovar neposielajte na dobierku! – v tomto prípade nebude prebratý.
 • Odporúčame tovar zaslať doporučene a poistiť na hodnotu tovaru.
 1. Po prijatí vráteného tovaru prevedieme kontrolu a budeme Vás informovať e-mailom o očakávanom termíne vybavenia.
 2. Peniaze budú vrátené do 10 dní.
 3. V prípade, že si prajete vrátiť peniaze na Váš bankový účet, uveďte prosím číslo bankového účtu v tvare IBAN.

Postup pri výmene tovaru

 1. Ak požadujete výmenu tovaru, o tejto požiadavke nás informujte emailom na store@genesestudio.com.

PODMIENKY NA VÝMENU ALEBO VRÁTENIE TOVARU

 • Tovar je nutné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia.
 • Tovar musí byť nenosený a vhodný ďalšieho predaja.
 • Tovar nesmie byť akokoľvek poškodený a znehodnotený.

Odporúčame balík poistiť na hodnotu tovaru. V prípade straty je možné túto reklamovať. 

Ako POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TOVARU?

Postup pri reklamovaní tovaru

 1. Tovar, ktorý chcete reklamovať zabaľte do pôvodného obalu, ostatné štítky ktoré ste s tovarom obdržali. 
 2. Tovar zabaľte do krabice tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. 
 3. K zásielke priložte reklamačný list ktorý je na stiahnutie TU
 4. Reklamovaný tovar odošlite na adresu: PETER VRÁBEL, Tri Vody II. č. 75/A, 900 45 Malinovo, tel: +421 915 978 030, Slovenská Republika

O vybavení reklamácie, prípadne iných skutočnostiach týkajúcich sa reklámácie budete informovaný prostredníctvom emailu. 

 • Tovar neposielajte na dobierku! – v tomto prípade nebude prebratý.
 • Odporúčame tovar zaslať doporučene a poistiť na hodnotu tovaru.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamáciu je nevyhnutné vybaviť ihneď po objavení sa vady na výrobku.
 2. O poškodení tovaru nás prosím informujte emailom na store@genesestudio.com najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. 
 3. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom kedy bol tovar prevzatý.
 4. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam vydržať.
 5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada albo poškodenie z výroby, má zákazník právo takto poškodený tovar reklamovať.
 6. Závadou sa rozumie poškodenie tovaru pri výrobe, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu.
 7. Za vadu sa nepovažuje zmena vlastnsotí tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Reklamácia bude uplatnená len v prípade, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné hygienické zásady. Zákazník je povinný reklamovaný tovar odoslať čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Toromax s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.genesestudio.com, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).
 9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia (príp. podľa dohody).
 10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu: PETER VRÁBEL, Tri Vody II. č. 75/A, 900 45 Malinovo, tel: +421 915 978 030 

WHERE ARE YOU?

EU / Rest of the world

Czech Republic

10% OFF

Získej 10% slevu na svůj první nákup a buď první, kdo se dozví o našich nejnovějších produktech.

10% OFF

Děkujeme!

Zkontroluj svůj e-mail a najdi jedinečný slevový kód.